אלונה טוראל באיחוד הפלטינה, באוזןבר, יוני 2016. צילום פטר ויט