אלונה טוראל באיחוד הפלטינה, שבלול, אוקטובר 2016. צילום פטר ויט