שיר ילדים - עיבוד של אלונה טוראל להופעת הפלטינה - אוקטובר 2017