אלונה טוראל - רישום חטיבת קצב בטריו, הסבר לתלמידים