גינת אלונה טוראל, גבעתיים, מאי 2021, כאן ליד ביתה, האכילה את החתולים