עם הפלטינה ברברים 1974. משמאל: לב זבגינסקי, רומן קונצמן, אהרל'ה קמינסקי, אלונה טוראל, נחום פרפרקוביץ