עם הפלטינה 1974. מימין: קמינסקי, קונצמן, אלונה טוראל, מיכאל תפוח אמרגן